جنگل مارکت | فروش کود مایع جنگل
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بلاگ

۰

نقش کودهای آلی بر جمعیت میکروارگانیسم‌های خاکزی

در مقیاس جهانی، تنها بخش کوچکی از مساحت زمین‌ها برای کشاورزی مناسب است. بنابراین، حاصلخیزی خاک بسیار حائز اهمیت است.…
۰

فواید استفاده از کودهای آلی در مناطق نیمه خشک

خاک های مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل کم بودن محتوای کربن آلی و در نتیجه عدم بهبود خواص…
۰

کودهای آلی و فواید استفاده از آن‌ها برای درختان میوه

موضوع اصلی که امروزه اکثر جوامع با آن درگیر هستند افزایش تقاضای مواد غذایی به دنبال افزایش جمعیت است. که…
۰

سرمازدگی بهاره

سرمازدگی یکی از پدیده‌های‌ جوی است که علی رغم اینکه پیشبینی پذیر است، در ردیف حوادث غیرمترقبه تعریف شده است.…
۰

اثرات کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکی خاک

افزودن کودهای آلی به خاک یکی از معمول ترین روش‌ها برای بهبود خصوصیات فیزیکی خاک است. مواد آلی به عنوان…
۰ مكان گيرنده

کمبود عناصر غذایی در گیاهان

همه ی گیاهان به مواد مغذی نیاز دارند تا بتوانند خوب رشد کنند و محصول سالم تولید کنند. اگر گیاه…
۰ مكان گيرنده

تاثیر ph بر جذب عناصر غذایی

pH خاک و آب آبیاری از جنبه های ضروری یک برنامه تغذیه خوب است. pH تأثیر مستقیمی بر روی گیاه…